Cabinet de recrutement Bruxelles Archetype

Duurzaam investeren in human capital

‘Voetballen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen’.

Voetballer en coach Johan Cruyff verwoordde het beeldend: wat evident is, is niet noodzakelijk eenvoudig. Dat geldt ook voor het optimaliseren van menselijk kapitaal, essentieel voor een gezond en succesvol ondernemerschap. 

ORGANISCH ONDERNEMERSCHAP

Investeren in menselijk kapitaal mag evident lijken, de aanpak tussen bedrijven verschilt sterk. Nog steeds zijn er bedrijven waar enkel de cijfers primeren. Soms wordt er wel enige aandacht besteed aan human capital, maar niet op een fundamentele manier of vanuit een oprechte interesse. Menselijk kapitaal wordt gezien als een middel om bepaalde  doelen te bereiken. Ondernemingen die hier wel bewust mee bezig zijn noemen we ‘organische’ bedrijven: deze bedrijven hebben een heldere missie en doel, werknemers krijgen er echte autonomie en worden erkend voor wie ze zijn en wat ze kunnen. Deze bedrijven versterken en motiveren hun medewerkers zodat ze hun job met passie en liefde doen. Rendabiliteit is hier geen doel op zich, maar het resultaat van menselijk ondernemerschap. Deze bedrijven beseffen ten volle dat investeren in menselijk kapitaal loont op vele vlakken. Een goed financieel dashboard blijft natuurlijk dé manier om dit op te volgen en bij te sturen waar nodig.

TOENEMEND BELANG VAN HUMAN CAPITAL

Human capital zal in de toekomst nog aan belang winnen, om twee redenen :

1/ Digitalisering en Robotica :

In tijden van snelle digitalisering steken bedrijven die menselijk kapitaal maximaliseren er met kop en schouders bovenuit. ‘Customer intimacy’ kan niet met een computer of robot worden gecreëerd. Er zijn een aantal essentiële zaken die een computer niet kan. In zijn boek “When digital becomes human” gaat auteur Steven Van Belleghem hier dieper op in. Creativiteit en empathie tonen, werken vanuit passie enz. zijn het voorrecht van mensen. Een gezond en toekomstgericht bedrijf streeft naar een balans tussen automatisering  en menselijk kapitaal.

2/ Generatie Y :

Interessante profielen uit de generatie Y – de zogenaamde millenials – gaan actief op zoek naar een werkgever die waarden als menselijkheid en authenticiteit voorop stelt. Ze zijn meer gesensibiliseerd om op zoek te gaan naar een job die zin en voldoening geeft. Deze generatie voelt zeer snel aan of deze aanpak echt en oprecht onderdeel is van de bedrijfscultuur.

HUMAN CAPITAL OPTIMALISEREN

Investeren in menselijk kapitaal is een langdurige inspanning. Het begint met afstand nemen: waarom doe ik wat ik doe, hoe doe ik het, wat kan er beter? Regelmatig reflecteren is van essentieel belang. Verder is vooral ‘empowerment’ belangrijk: het engagement, de autonomie en de proactieve aanpak van medewerkers stimuleren.

Dat kan op allerlei manieren. Een bedrijf kan duidelijk zijn visie en waarden definiëren en actief op zoek gaan naar medewerkers met een attitude die bij die cultuur past. Verder is ook investeren in training, vorming en ontwikkelingstrajecten positief, zodat medewerkers gewaardeerd worden en de mogelijkheid krijgen vanuit hun passies te werken. Dergelijke inspanningen leiden tot een meer organische manier van ondernemen en een gezonder bedrijf.

Marc Diamant

Archetype wisselt graag van gedachten over HR-gerelateerde onderwerpen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het optimaliseren van human capital in sales, marketing en management. Door middel van analyse, rekrutering en opleiding versterkt Archetype zowel individuen als bedrijfsafdelingen. Contacteer ons via www.archetype-eu.com

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn