Cabinet de recrutement Bruxelles Archetype

Training over diversiteit en inclusie: een belangrijke troef voor bedrijfsteams

Creëer een harmonieuzere werkomgeving waarin individuele verschillen worden gerespecteerd met diversiteit- en inclusietraining.

Formation en diversité et inclusion
30 jaar experts in Menselijk Kapitaal !

🤝

3 233
aanwervingen
2 500
opleidingen

📈

5000
evaluaties

Om het succes en de concurrentiekracht van bedrijven te garanderen, mogen diversiteit en inclusie niet worden verwaarloosd. Diversiteit- en inclusietraining stelt bedrijfsteams in staat om hun vaardigheden, begrip en bewustzijn van deze essentiële kwesties te ontwikkelen. Bedrijfsmanagers zouden in dit soort training moeten investeren om een betere samenwerking en communicatie tussen uw werknemers te stimuleren. Het helpt ook om de creativiteit, prestaties en algehele effectiviteit van je organisatie te verbeteren.

Het belang van diversiteit en inclusie in het bedrijfsleven

Diversiteit en inclusie beperken zich niet tot zichtbare verschillen zoals leeftijd, geslacht of etnische afkomst, maar omvatten ook onzichtbare kenmerken zoals vaardigheden, opleiding, persoonlijke ervaringen en individuele voorkeuren. Rekening houden met deze rijkdom aan menselijke diversiteit biedt bedrijven een aantal voordelen:

 • Verbetering van creativiteit en innovatie door het combineren van verschillende ideeën en standpunten
 • Versterking van teamgeest en samenhang tussen werknemers
 • Bevordering van het welzijn op het werk en vermindering van stress en conflicten als gevolg van onbegrip over verschillen
 • De algemene prestaties verhogen, zowel individueel als collectief.

De doelstellingen van diversiteit- en inclusietraining voor bedrijfsteams

Om echt nuttig te zijn, moet een diversiteit- en inclusietraining voldoen aan een aantal concrete doelstellingen:

 • Medewerkers bewust maken van de verschillende dimensies van menselijke diversiteit en het belang daarvan, zowel voor de goede werking van het team als voor de persoonlijke ontplooiing van elk individu.
 • Deelnemers informeren over de verschillende thema’s die verband houden met diversiteit en inclusie (zoals stereotypen, discriminatie en microagressies).
 • De interpersoonlijke en interculturele vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om ieders verschillen beter te begrijpen, te respecteren en te waarderen.
 • Het creëren van een inclusieve en zorgzame werkomgeving stimuleren waar iedereen zich gewaardeerd voelt en zich ten volle kan ontplooien.

Hoe diversiteit- en inclusietraining werkt met Archetype

Doelstellingen definiëren en afstemmen op de verwachtingen van het bestuur

Voordat u met de training zelf begint, moet u nauw samenwerken met de raad van bestuur om de precieze doelstellingen van de training te bepalen en ervoor te zorgen dat deze in lijn is met de verwachtingen en uitdagingen van het bedrijf. Deze fase zorgt ervoor dat het programma is afgestemd op de werkelijke behoeften van de groep.

Voorbereidende vergadering met het team

Een voorbereidende vergadering met uw team zorgt voor onze betrokkenheid en stelt ons in staat om het programma aan te passen aan uw specifieke behoeften. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we eventuele angsten of zorgen over het onderwerp en de persoonlijke doelstellingen van elke deelnemer. Het doel is niet om ze meteen te overtuigen om zich in te schrijven voor de training, maar om een band te creëren tussen werknemers en trainers om het succes van het trainingsprogramma te bevorderen.

Gevarieerde en interactieve lesmethoden

Om doeltreffend te zijn, moeten de opleidingen rond diversiteit en inclusie gevarieerde en interactieve pedagogische methodes aanbieden. Bij Archetype gebruiken we

 • Praktische oefeningen en rollenspelen om het experimenteren en al doende leren aan te moedigen.
 • Tijd voor het uitwisselen en delen van ervaringen om deelnemers aan te moedigen zich open te stellen en hun eigen gedrag en houding in vraag te stellen.
 • Praktische hulpmiddelen (zoals memobladen, gidsen met best practices, enz.) om werknemers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkelingsproces.

Follow-up na de training om ervoor te zorgen dat de verworven vaardigheden in de praktijk worden toegepast

Het succes van een diversiteits- en inclusietraining wordt niet alleen afgemeten aan de tevredenheid van de deelnemers aan het einde van het programma, maar ook aan de manier waarop deze nieuwe vaardigheden worden toegepast in de dagelijkse professionele context. Daarom geloven we dat follow-up na de training een belangrijk element is om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis en vaardigheden echt zijn geïntegreerd door elke deelnemer.

Door te investeren in een diversiteits- en inclusietraining voor uw bedrijfsteams helpt u niet alleen bij het creëren van een harmonieuzere werkomgeving waarin individuele verschillen worden gerespecteerd, maar stimuleert u ook de algemene prestaties en het concurrentievermogen van uw organisatie.