Cabinet de recrutement Bruxelles Archetype

Optimaliseer de communicatie binnen uw bedrijfsteams via training

We verzekeren de betrokkenheid van het team tijdens het hele trainingsproces.

La communication au sein de vos équipes d'entreprise grâce à la formation
30 jaar experts in Menselijk Kapitaal !

🤝

3 233
aanwervingen
2 500
opleidingen

📈

5000
evaluaties

Wist je dat communicatie een sleutelfactor is voor zakelijk succes? Effectief kunnen communiceren stelt teams niet alleen in staat om efficiënt samen te werken, maar ook om de doelstellingen van de raad van bestuur te behalen. Communicatietraining voor bedrijfsteams is daarom essentieel om hun prestaties te verbeteren en samenwerking te bevorderen.

Archetype: sinds 30 jaar gespecialiseerd in trainingen

Ons bedrijf Archetype, gevestigd in Brussel, België, heeft een uitgebreide ervaring in het verbeteren van communicatievaardigheden en andere domeinen zoals verkooptechnieken, managementvaardigheden, enz. In de loop der jaren hebben we meer dan 3.000 mensen opgeleid en hun professionele en persoonlijke vaardigheden verbeterd.

Onze werkwijze bestaat uit het definiëren van doelstellingen en het afstemmen van verwachtingen. Om de relevantie en doeltreffendheid van onze communicatietraining voor bedrijfsteams te garanderen, beginnen we met het definiëren van de coaching doelstellingen in nauwe samenwerking met het management en de raad van bestuur. Omdat bedrijven specifieke behoeften hebben, kunnen we ons programma afstemmen op uw behoeften tijdens een voorbereidende vergadering met uw team. In dit stadium verzekeren we het engagement van het team tijdens het hele opleidingsproces.

De belangrijkste onderdelen van communicatietraining voor bedrijfsteams

Het verbeteren van actief luisteren en begrijpen

Doeltreffende communicatie is vooral gebaseerd op actief luisteren en een goed begrip van de behoeften en verwachtingen van de gesprekspartners. De oefeningen die in onze opleiding worden voorgesteld, stellen de deelnemers in staat om hun actieve luistervaardigheid te verbeteren. Deze oefening bevordert een betere samenwerking tussen teamleden.

Een duidelijke, gestructureerde communicatie ontwikkelen

Om duidelijk begrepen te worden door verschillende gesprekspartners, moet elk teamlid weten hoe hij zich duidelijk en beknopt moet uitdrukken. Onze communicatietraining voor bedrijfsteams biedt praktisch advies over hoe je je toespraak organiseert en de belangrijkste punten benadrukt, om zo de aandacht van het publiek te trekken en de besluitvorming te vergemakkelijken.

Non-verbale taal en culturele verschillen begrijpen

Non-verbale taal, zoals gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen, speelt ook een grote rol in interpersoonlijke communicatie. Het kan soms per cultuur verschillen en tot misverstanden leiden als het niet wordt beheerst. Tijdens de cursus leren we deelnemers op deze non-verbale signalen te letten en er rekening mee te houden om uitwisselingen binnen het team of met externe partners te vergemakkelijken.

Managers dichter bij hun teams brengen

De relatie tussen managers en hun teams is een belangrijke factor voor de kwaliteit van de communicatie binnen een bedrijf. Door hun aanpak aan te passen en aandacht te hebben voor de behoeften van elk individu, kunnen managers vertrouwen wekken en een rustige en constructieve werkomgeving bevorderen. De communicatietraining voor bedrijfsteams leert de deelnemers hoe ze effectiever met hun contactpersonen kunnen communiceren, zodat ze als managers nauwer en effectiever kunnen samenwerken.

Follow-up na de training: Praktische toepassing van verworven vaardigheden.

Een van de belangrijkste kenmerken van onze communicatietraining voor bedrijfsteams is de follow-up na de training. Dit is een stap die ervoor zorgt dat het geleerde blijft hangen en gemakkelijker in praktijk kan worden gebracht binnen professionele teams.

Kennisversterking en voortdurende ondersteuning

Om het geleerde tijdens de cursus te consolideren, bieden we onze deelnemers voortdurende ondersteuning in verschillende vormen: individuele of groepscoaching, praktische workshops op maat van uw activiteitensector, enz. Ons doel is dat elke deelnemer zich gesteund en begeleid voelt bij het toepassen van de verworven vaardigheden.

Het toepassingsgebied en de behaalde resultaten meten

Om de positieve impact van de opleiding op de teamprestaties te valideren, evalueren we regelmatig de vooruitgang die de deelnemers boeken. Deze evaluaties kunnen de vorm aannemen van vragenlijsten, individuele of groepsinterviews, casestudy’s, enz. Aan de hand van de resultaten kunnen we ons trainingsprogramma aanpassen en verfijnen op basis van de specifieke behoeften van elk team.