Cabinet de recrutement Bruxelles Archetype

Assertiviteitstraining

Formation Assertivité et affirmation de soi pour cadre et manager
Al 30 jaar experts in Menselijk Kapitaal !

🤝

3 233
aanwervingen
2 500
opleidingen

📈

5000
evaluaties

Archetype, een rekruterings-, opleidings- en assessmentbureau gevestigd in Brussel, België, biedt zijn Assertiviteits- en assertiviteitstraining voor kaderleden en managers aan. Deze geavanceerde opleiding is ontworpen om leidinggevenden en managers te helpen hun assertiviteit te ontwikkelen om hun teams beter te beheren en een positieve werkomgeving te creëren.

Wat is assertiviteit?

Assertiviteit is het vermogen om jezelf duidelijk en assertief uit te drukken, met respect voor de rechten en gevoelens van anderen. Het stelt je in staat om nee te zeggen als dat nodig is, om te vragen wat je nodig hebt en om je mening constructief te uiten.

Assertiviteit op het werk is een heel bijzondere eigenschap. Het uit zich in openhartige en respectvolle communicatie. Het stelt je in staat om je ideeën duidelijk uit te drukken. Zonder agressie of passiviteit. Het bevordert een gezonde werkomgeving. Assertieve managers wekken vertrouwen en respect op. Ze weten hoe ze eerlijke grenzen moeten stellen. Dit helpt conflicten voorkomen. Ze moedigen mensen ook aan om zich uit te spreken. Zo voelt elk lid van het team zich gewaardeerd.

In het management verbetert assertiviteit de besluitvorming. Open en eerlijke discussies worden aangemoedigd. Dit leidt tot goed doordachte oplossingen. Teams krijgen meer samenhang. De samenwerking wordt versterkt. Assertiviteit vereist oefening en zelfreflectie. Managers kunnen trainen om deze vaardigheid te ontwikkelen. Er zijn workshops en coaching beschikbaar. Ze kunnen je helpen om met zelfvertrouwen te leren communiceren. Het is geen aangeboren kwaliteit. Maar iedereen kan een assertiviteitstraining volgen. Het begint met het begrijpen van je eigen behoeften. En hoe je die kunt uiten zonder inbreuk te maken op die van anderen.

Uiteindelijk komt assertiviteit iedereen in het bedrijf ten goede. Het draagt bij tot een evenwichtigere en productievere werkomgeving. Het helpt individuen om elkaar te respecteren. Zo kan iedereen bijdragen aan het succes van het bedrijf.

Waarom is een assertiviteitstraining essentieel voor leidinggevenden en managers?

In de bedrijfsomgeving verbetert een assertiviteitstraining

 • de interne communicatie verbeteren: een communicatietraining geeft je de vaardigheden om je gedachten duidelijk uit te drukken. Dit vermindert misverstanden en verbetert de efficiëntie.
 • Verhoogt het zelfvertrouwen: deelnemers leren hun mening te waarderen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen, wat essentieel is bij het aangaan van uitdagingen.
 • Vergemakkelijkt conflictbeheersing: assertiviteit helpt om constructief om te gaan met meningsverschillen. Oplossingen worden eenvoudiger en minder stressvol.
 • Verbetert de besluitvorming: door assertieve communicatie kunnen de voor- en nadelen beter tegen elkaar worden afgewogen. Beslissingen worden beter onderbouwd.
 • Bevordert een positieve werkomgeving: de relaties tussen collega’s verbeteren. De werksfeer wordt aangenamer en motiverender.
 • Verhoogt de productiviteit: effectieve communicatie leidt tot betere samenwerking. Projecten verlopen sneller en met betere resultaten.
 • Vermindert stress: weten hoe je je behoeften moet verwoorden vermindert de spanning op het werk. Werknemers voelen zich meer ontspannen en minder overbelast.
 • Ontwikkelt leiderschap: assertieve managers zijn beter in het inspireren en begeleiden van hun teams. Ze moedigen hun personeel aan om zich professioneel te ontwikkelen.

Het aanmoedigen van assertiviteitstraining is een investering voor het bedrijf. De voordelen weerspiegelen zich in de werksfeer, de productiviteit en de algemene tevredenheid.

Assertiviteitstraining: voor wie?

Deze training richt zich in de eerste plaats op leidinggevenden en managers die hun communicatie- en leiderschapsvaardigheden willen verbeteren, maar ook op mensen die hun zelfvertrouwen en assertiviteit in hun dagelijkse professionele leven willen vergroten.

Onze methode

Met meer dan 30 jaar ervaring in het trainen van duizenden professionals, biedt Archetype een gepersonaliseerde en effectieve aanpak:

Doelstellingen bepalen – Begin met het bepalen van duidelijke en realistische doelstellingen om beter te begrijpen wat u wilt bereiken.

Voorbereidende vergadering – Een gesprek met het team zal helpen om hun specifieke behoeften en verwachtingen te identificeren, waardoor de betrokkenheid van iedereen wordt bevorderd.

Aanpassing van het programma – Aanpassing van de inhoud en de lesmethoden aan de specifieke kenmerken van de groep en het bedrijf.

Follow-up na de training – Ondersteuning na de training om ervoor te zorgen dat de verworven vaardigheden in de praktijk worden toegepast en een blijvende impact hebben op de prestaties van het team.

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen

Je bewust worden van je eigen communicatiestijl

Je eigen communicatiestijl identificeren en je bewust worden van je sterke punten en beperkingen. Deze eerste stap stelt je in staat om een persoonlijke diagnose te stellen en je toekomstige leerproces te sturen.

Leren assertief te zijn

De technieken en strategieën ontwikkelen die nodig zijn om assertief gedrag te vertonen en agressie of passiviteit te vermijden. Deelnemers leren zichzelf stevig te laten gelden met respect voor de ander.

Constructief omgaan met conflicten

Conflictsituaties begrijpen als een kans voor uitwisseling en probleemoplossing. Deelnemers worden aangemoedigd om contexten te analyseren, spanningen te verminderen en oplossingen voor te stellen die rekening houden met de behoeften van de betrokken partijen.

Autonomie en het nemen van initiatief aanmoedigen

Medewerkers aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen en hun creativiteit te ontwikkelen. De assertieve manager weet hoe hij zijn team moet motiveren, effectief moet delegeren en individuele ideeën en bijdragen moet waarderen.

Verwachte resultaten

Dankzij deze training zullen leidinggevenden en managers zich :

 • Zich meer op hun gemak voelen in hun professionele interacties.
 • Hun team kunnen motiveren en energie geven.
 • Het vertrouwen om moeilijke beslissingen te nemen en conflicten te beheersen.
 • Essentiële communicatie-, management- en onderhandelingsvaardigheden.

Een assertiviteitstraining voor leidinggevenden en managers is een investering die zowel de deelnemers als hun bedrijf ten goede komt. Wacht niet langer en ontdek hoe het Archetype team jou kan helpen om jouw vaardigheden en die van je team te ontwikkelen.

Assertiviteitstraining