Cabinet de recrutement Bruxelles Archetype

Teambuildingtraining: versterk de samenhang van uw bedrijfsteams

We bieden flexibele pakketten op maat van uw behoeften en beperkingen op het gebied van teambuildingtraining.

La formation en team building
30 jaar experts in Menselijk Kapitaal !

🤝

3 233
aanwervingen
2 500
opleidingen

📈

5000
evaluaties

Bedrijven moeten de cohesie binnen hun teams ontwikkelen en behouden. Met 30 jaar ervaring en meer dan 3.000 mensen opgeleid in verschillende domeinen, waaronder verkoop, communicatie en management, beantwoordt Archetype aan deze behoefte met een gepersonaliseerde aanpak van teambuilding.

De doelstellingen van teambuilding coaching

Onze methode is gebaseerd op het duidelijk definiëren van de doelstellingen van teamcoaching. Het gaat erom vast te stellen wat wenselijk is op het vlak van de verbetering van de prestaties en de relaties tussen de teamleden. Dit deel vereist dat je je afstemt op de verwachtingen van de raad van bestuur en de verschillende belanghebbenden van het bedrijf.

Waarom is de voorbereidende vergadering zo belangrijk?

Voordat we met de training van start gaan, hechten we veel belang aan de voorbereidende vergadering met je team. Zo kunnen we rechtstreeks contact leggen en hun specifieke behoeften begrijpen. Deze fase is van fundamenteel belang om een programma op te stellen dat aangepast is aan de bijzonderheden van elke groep en om hun betrokkenheid tijdens het hele proces te garanderen. Op basis van de uitgesproken verwachtingen beslist de coach welke teambuildingtechnieken moeten worden toegepast om de cohesie te bevorderen en het individuele en collectieve gedrag te verbeteren.

We hebben verschillende teambuildingtechnieken. De keuze van de teambuildingactiviteiten hangt af van de doelstellingen die tijdens de voorbereidende vergadering zijn vastgesteld. Hier zijn enkele voorbeelden die Archetype kan aanpassen aan verschillende situaties:

  • Sportieve teambuilding, die teamgeest, zelfverbetering en stressmanagement bevordert door middel van fysieke activiteiten zoals teamsporten of oriëntatielopen.
  • Creatieve workshops die de verbeelding en communicatie binnen de groep stimuleren.
  • Rollenspel en simulaties, leuke oefeningen waarbij deelnemers in de huid van andere teamleden kruipen om hun standpunten en motivaties beter te begrijpen.
  • Buitenactiviteiten die wederzijds vertrouwen en een geest van wederzijdse steun tussen teamleden stimuleren door middel van oefeningen in de buitenlucht, zoals klimpark of raften.

Al deze technieken helpen om verschillende vaardigheden te versterken: actief luisteren, ideeën delen, beslissingen nemen, instructies opvolgen, etc., allemaal essentieel voor een goede synergie tussen teamleden.

Post-training follow-up, de sleutel tot de praktische toepassing van de verworven vaardigheden

Bij Archetype zetten we ons in voor een regelmatige follow-up na de teambuildingopleiding. Je moet de vaardigheden en gedragingen die je tijdens deze ervaring hebt verworven concreet toepassen in je dagelijkse professionele leven. Wij organiseren bijeenkomsten met uw team om de vooruitgang na de opleiding te evalueren en u persoonlijke ondersteuning te bieden als er zich moeilijkheden voordoen. Deze aanpak is ontworpen om een blijvende, positieve impact op de prestaties en de cohesie van het team te garanderen.

Ondersteuning op maat voor de specifieke behoeften van elk bedrijf

Om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven biedt Archetype flexibele pakketten aan die zijn aangepast aan de individuele behoeften en beperkingen. Onze experts zijn beschikbaar voor een interventie van enkele dagen of meerdere maanden, afhankelijk van de aard van de vooropgestelde doelstellingen. Onze opleidingen kunnen zowel in het Frans als in het Engels worden gegeven en kunnen plaatsvinden in de lokalen van het bedrijf of op externe locaties die dynamiek en gezelligheid bevorderen.

De impact van teambuilding op prestaties en werktevredenheid

De voordelen van teambuilding zijn talrijk. Het doel van dit type coaching is om individuen te helpen succesvol samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Dit vertaalt zich in :

  • Beter begrip tussen teamleden;
  • Vloeiendere en effectievere communicatie;
  • Een toename van individuele en collectieve vaardigheden;
  • Betrokkenheid bij de projecten en missies van de groep.

Naast tastbare professionele resultaten helpt deelname aan teambuilding ook de persoonlijke voldoening van werknemers te verbeteren. Door hun vermogen om te luisteren, zich in te leven en samen te werken te ontwikkelen, zullen ze in staat zijn hun interpersoonlijke relaties effectiever te beheren en zo meer voldoening te krijgen op het werk.