Cabinet de recrutement Bruxelles Archetype

10 gouden communicatietips

Over communicatie wordt veel gesproken en het lijkt zo evident. Toch ontstaan er snel misverstanden. De 10 gouden communicatietips de we hier uitlichten, vloeien voort uit het behandelen van cases tijdens onze trainingen op gebied van communicatie, sales of management. Mits een aantal eenvoudige principes kunnen we communicatie merkbaar vergemakkelijken. Neem voor je antwoordt of het gesprek verder voert volgende tien gouden tips in acht en je zal merken dat de communicatie vlotter en duidelijker verloopt, zowel in een privé- als in een werksituatie. 

1/ Empathie tonen

Het helpt om tijdens een gesprek de zaken te bekijken vanuit het perspectief van de ander. Wie is die persoon met wie ik spreek en hoe ziet zijn denkwereld eruit? Uit onze ervaring blijkt dat iedereen een ander perspectief heeft. Als ik bij wijze van oefening aan cursisten vraag wat voor hen een duur huis is, antwoordt de één ‘een huis van 150.000 euro’ en de ander ‘een huis van 400.000 euro’. Om maar te illustreren dat de verschillen in perceptie groot kunnen zijn. Er is in dit antwoord geen goed of fout, een elk antwoordt vanuit zijn leefwereld.

2/ Actief luisteren

Echt aandachtig zijn voor wat de ander zegt en niet met de gedachten afdwalen helpt om de ander goed te begrijpen.

3/ Doorvragen

Om er zeker van te zijn dat je de ander goed hebt begrepen, kan je vragen stellen en doorvragen als je dat nodig vindt. Vraag door tot je eindelijk weet wat je wil weten alvorens een antwoord te formuleren. Pas daarna ben je in staat om te antwoorden of het gesprek verder te voeren.

4/ Objectief blijven

Het is belangrijk om tijdens een gesprek bij de feiten te blijven, en dus niet zelf te interpreteren of zaken te veronderstellen. Luisteren zonder te oordelen is niet altijd eenvoudig, maar het loont wel.  

5/ Het ‘waarom’ begrijpen

Wil je een opbouwend gesprek voeren? Probeer dan te begrijpen waarom iemand iets zegt. Het komt er daarbij op aan tussen de regels te lezen en rekening te houden of datgene wat je gesprekspartner zegt oprecht en gegrond is.

6/ Non-verbale taal lezen

Uit onderzoek blijkt dat communicatie slechts voor 7 % uit woorden bestaat. 38 % is toon en de resterende 55 % is non-verbale taal. Denk bij dat laatste aan gebaren, houding en meer. Het is dan ook belangrijk om non-verbale signalen goed op te pikken en te observeren of ze overeenstemmen met wat er in woorden wordt gezegd.

7/ Synchroniseren

‘Synchroniseren’ met je gesprekspartner werkt bevorderlijk. Wij merken dat het vlotter gaat als je de eigen communicatie aanpast aan die van de persoon met wie je spreekt, zowel op het vlak van toon als van taalgebruik. Grote verschillen – bijvoorbeeld een geagiteerde toon tegenover een rustige toon – belemmeren een vlot gesprek.

8/ Stiltes verdragen

We zien wel eens dat mensen de neiging voelen om stiltes dicht te praten. Maar stiltes zijn net heel belangrijk: tijdens een stilte kunnen belangrijke dingen naar voor komen die anders misschien niet zouden worden gezegd. Laat een ‘dood moment’ tijdens een gesprek dus gerust even duren.

9/ Herformuleren

Om te tonen dat je de gedachtegang van de andere volgt, kan het helpen om wat hij heeft gezegd te herformuleren vooraleer je zelf iets toevoegt of antwoordt. Zo weet je zeker dat je op het goede spoor zit.

10/ Assertief zijn

In om het even welk soort communicatie mag je jezelf laten gelden, op een constructieve en positieve manier. Wees dus niet bang om voor je mening uit te komen, met respect voor je gesprekspartner(s) en met de nodige dosis empathie.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze tien tips uw communicatie gevoelig vooruit zullen helpen, zowel op persoonlijk vlak als op de werkvloer. Het zijn tips die stuk voor stuk logisch en evident klinken, maar daarom niet minder essentieel zijn.

– Marc Diamant


Archetype wisselt graag van gedachten over HR-gerelateerde onderwerpen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het optimaliseren van human capital in sales, marketing en management. Door middel van analyse, rekrutering en opleiding versterkt Archetype zowel individuen als bedrijfsafdelingen. Contacteer ons via www.archetype-eu.com

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn