Cabinet de recrutement Bruxelles Archetype

Beoordeling/evaluatie van managementvaardigheden

Assessment/Evaluation des compétences managériales Belgique
Al 30 jaar experts in Menselijk Kapitaal !

đŸ€

3 233
aanwervingen
2 500
opleidingen

📈

5000
evaluaties

Evaluatie van managementvaardigheden

Wij identificeren managers, leiders en CEO’s die perfect passen bij uw waarden, cultuur en doelstellingen.

 
Assessment/Evaluation des compétences managériales Belgique
Experts in Human Capital sinds 30 jaren!

đŸ€

3 233
aanwervingen
2 500
opleidingen

📈

5000
assessments

Het succes van een bedrijf wordt grotendeels bepaald door de prestaties van de managers. Daarom is het cruciaal om een effectieve beoordelingsmethode te implementeren om de kennis en vaardigheden van elke manager te meten. Bij Archetype, een rekruterings- en assessmentbureau voor managementvaardigheden in België, hebben we expertise ontwikkeld op het gebied van assessment om bedrijven te ondersteunen bij het identificeren van de meest geschikte profielen voor hun behoeften.

Het belang van het beoordelen van managementvaardigheden

Managers spelen een cruciale rol in de prestaties en resultaten van een bedrijf. Daarom is het van vitaal belang om de managementvaardigheden te identificeren die essentieel zijn voor het succes van elke sleutelpositie binnen de organisatie. Door regelmatig de vaardigheden van betrokken medewerkers te beoordelen, kunnen bedrijven een nauwkeurig inzicht krijgen in hun sterke en zwakke punten, waardoor ze hun opleidings- en ontwikkelingsplannen hierop kunnen afstemmen. Bij Archetype kunnen we u ondersteunen bij assessments en evaluaties voor interne promotie, verkooptechnieken en wervingsdoeleinden.

De voordelen van een effectief assessment

Een serieuze en gestructureerde beoordeling van managementvaardigheden en -kennis stelt het bedrijf in staat om :

  • Snel intern talent identificeren dat in staat is om nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen
  • De gebieden identificeren waarin managers zich moeten verbeteren om beter te voldoen aan de eisen van de functie
  • De behoeften en leiderschapsverwachtingen van het team beter te begrijpen
  • Een omgeving creĂ«ren die bevorderlijk is voor de professionele ontwikkeling van werknemers.

Evaluatiemethoden: assessment als een belangrijk meetinstrument

Bij Archetype hebben we een methode ontwikkeld die gebaseerd is op assessment. Deze aanpak omvat een diepgaande analyse van de managementvaardigheden en -kennis van een medewerker om te beoordelen of hij in staat is een team of project effectief te leiden.

De voordelen van assessments voor het bedrijf

Het gebruik van assessments heeft een aantal voordelen:

Een duidelijk en objectief beeld krijgen van de vaardigheden van de manager

Assessment maakt het mogelijk om het niveau van elke managementvaardigheid nauwkeurig te meten, waardoor het bedrijf een realistisch beeld krijgt van de situatie.

Een solide basis voor opleidings- en ontwikkelingsinitiatieven

Dankzij de gegevens die tijdens de Assessment worden verzameld, kan het bedrijf de training die aan zijn managers wordt aangeboden afstemmen op hun specifieke behoeften.

Interne ontwikkeling bevorderen

Door managers te identificeren die het potentieel hebben om nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen, biedt de evaluatie op basis van Assessment het bedrijf aantrekkelijke mogelijkheden voor interne mobiliteit.

Hoe werkt een assessment bij Archetype?

Onze methode om managementvaardigheden te beoordelen is gebaseerd op verschillende invalshoeken:

  • Via rollenspellen bieden we managers de mogelijkheid om hun vaardigheden te demonstreren in realistische situaties die nauw aansluiten bij hun dagelijkse professionele leven.
  • Er worden specifieke psychometrische tests uitgevoerd om de vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken te analyseren die inherent zijn aan een goede manager. Deze gegevens versterken de objectiviteit van de beoordeling.
  • We doen een diepgaand interview met de potentiĂ«le kandidaat voor de promotie/aanwerving

Het beoordelen van managementvaardigheden: een continu proces

We benadrukken dat de beoordeling van leidinggevende vaardigheden niet slechts een eenmalige evaluatie is, maar een voortdurend proces dat gericht is op het verbeteren van de prestaties van het bedrijf. Door voortdurende ontwikkeling van de vaardigheden van managers streven we ernaar de bedrijfsprestaties te verbeteren.

Bij Archetype staan we onze klanten bij gedurende het volledige evaluatieproces en verder. Ons doel is een doeltreffende follow-up te verzekeren, waarbij managers gestimuleerd worden om hun vaardigheden op lange termijn te ontwikkelen. Om dit te bereiken, bieden we advies en aanbevelingen die afgestemd zijn op de specifieke behoeften van elke organisatie.